Nếp Bắc – chuẩn (nếp bắc dâu lở 6 tháng) – Nếp nguyên liệu gói bánh nấu xôi, xôi chiên, cơm nếp cháy

22,000