Nếp Chùm (IR4625 mới) – Nếp nguyên liệu nấu xôi

20,000